Tannlege sentralt i OsloFinn oss her
Sentralt i Oslo SentrumØvre Slottsgate 18-20
0157 Oslo
Veibeskrivelse finner du herKart på Google Maps
Enkelt å kontakte ossAkutt tlf: 40 54 40 57
Tlf: 22 42 04 16
E-post: oslo@orbdent.comÅpningstiderMan til tors 08 – 20
Fredager 08 – 18
Online timebestillingBestill dine timer direkte i vår online timebooking på under 10 sekunder!
Finn ledige timer her
Populære søk...............
Tannbleking inkl. undersøkelse (KAMPANJE)
Tannbleking inkl. undersøkelse (KAMPANJE)
90 min
kr4.500 (kr 5.100)
Komplett undersøkelse Basis
Komplett undersøkelse Basis
50 min
kr820 (kr 1.090)
Akutt undersøkelse
Akutt undersøkelse
ca 40 min
kr 790
Tannspa – Rent & pent smil
Tannspa – Rent & pent smil
40 min
kr990 (kr 1.089)

Tannregulering gir deg et pent smil på en effektiv måte og øker selvtilliten.

Orbdent Oslo tilbyr usynlig avtagbar tannregulering til unge og voksne. Tannregulering skaper rette tenner, bedre tyggeevne, et optimalt bitt, et finere smil, samt enklere tannpleie og økt forebygging mot munnhelseproblemer!

Kort fortalt

Rette tenner og et vakkert smil øker livskvaliteten hos de fleste. Det er dessuten lettere å rengjøre tenner som står rett med tilstrekkelig plass og som ikke har bittfeil. Skjeve tenner er ofte utsatt for overbelastning ved tygging, og de utsettes for mer slitasje enn tenner som står rett i tannbuen. Tannregulering kan skape et pent smil og gode forhold for optimal munnhelse.

Hva skjer under en konsultasjon?

En konsultasjon er et uforpliktende gratis møte mellom deg og tannlegen. Du forteller om din tannhelsesituasjon og hvilke ønsker du har. Tannlegen tar oversikt over din bittsituasjon og forklarer hvordan det er blitt slik og hva som kan gjøres. Sammen diskuterer dere ulike behandlingsmetoder, med de fordeler og ulemper som alternativene innebærer for deg.

Dere diskuterer hvilke resultat dere kan forvente. Du får informasjon om pris og behandlingsforløp. Det er viktig at du får svar på alt du lurer på. Ønsker du å gå videre med behandling, setter tannlegen opp en ny time for nærmere undersøkelse og behandlingsplanlegging.

Hva er konsekvensen når tennene ikke utvikler seg som de skal?

Tenner er harde kalkdannelser som er festet i kjevene. Mennesker får to sett tenner i løpet av livet: melketenner og permanente tenner. Melketennene er viktige, ikke bare som redskaper å tygge mat med, men også som støtte for det underliggende permanente tannsettet.

Tannfellingen er i gang når at de permanente tennene trykker mot melketennenes røtter under barnets vekst. Disse røttene vil etter hvert bli resorbert («spist opp») av kroppens celler. Melketannen blir løsere og felles helt når roten er helt resorbert.

Det er viktig for utvikling av bittet at seksårsjekslene bryter frem normalt. Dersom melkejeksler får mye karies (hull i tennene) og må trekkes på barn under syv år, kan seksårsjekselen i samme kjeve bevege seg fremover slik at det blir plassmangel for de tennene som ennå ikke er frembrutt. Ved slik plassmangel kan det bli aktuelt med tannregulering.

Tannens oppbygning

En tann (latin: dens) kan deles inn i krone og rot. Kronen (corona dentis) er den synlige delen over tannkjøttet, mens roten (radix dentis) er festet til tannkjøttet og kjevebeinet. Tannen sitter i en grop i kjevebeinet og holdes på plass av rothinnen. Rothinnen består av korte bindevevsfibre. Disse fibrene er fleksible og tillater litt bevegelse på tannen, noe som skaper plass for bakterier, men også mulighet for å kontrollert flytte på tennene. Nettopp grunnet tennenes bevegelser kan bittfeil reguleres både hos barn og voksne.

Tannavvik

Tannsykdommer og -avvik kan komme i mange forskjellige former:

 • Forstyrrelser i utviklingen og forkalkningen av tennene når du er barn.’
 • Avvik i tennenes antall, form og kvalitet.
 • Feil i når og hvordan melketenner felles kan skje.
 • Avvik i når og hvordan de permanente tennene bryter frem.
 • Forhold ved tennene eller kjeven som gir et unormalt bitt, et såkalt bittanomali.

Bittanomali – unormalt bitt

Bittanomalier er fellesbegrepet på tilstander der tennenes posisjon i over- og underkjeven ikke passer til hverandre. Når kroppen er ferdig utvokst, vil alle tennene i under- og overkjeven møtes ved et normalt sambitt. Overkjevens fortenner vil da ligge litt foran underkjevens. Overkjevens hjørnetenner og seksårsjeksler er samtidig plassert circa en halv tannbredde bak de respektive tennene i underkjeven.

Bittanomalier kategoriseres etter hvordan tennene i under- og overkjeven møtes. Det skilles gjerne mellom dentale bittavvik, der tennenes stilling ikke er optimal, og skeletale bittavvik, der kjevenes størrelse eller vinkling i forhold til hverandre gir dårlig sambitt. Kombinasjoner av skeletale og dentale avvik forekommer ofte.

Avhengig av alvorlighetsgrad kan bittanomalier gi redusert bite- og tyggefunksjon, økt risiko for tannsykdommer og uttale-problemer. Det kan også være kosmetiske grunner for behandling av bittfeil.

Ved større skjelettavvik kan det være aktuelt med kirurgiske inngrep for å korrigere kjevenes størrelse og/eller vinkling (såkalt ortognatisk kirurgi). Det er vanlig å vente med kirurgisk behandling til pasienten er ferdig utvokst.

Spesielt hos voksne kan ulike bittanomalier også korrigeres med restorativ (gjenoppbyggende) tannbehandling, som sliping eller oppbygging av tenner, samt fremstilling av tannkroner eller tannbroer som tar hensyn til bittforholdene.

Årsaker til bittavvik

Det er ulike årsaker til bittavvik. Noen er medfødte, dvs. genetiske. I tillegg kan bittavvik oppstå over tid, som en konsekvens av uvaner og/eller alder.

Bittanomalier er oftest forårsaket av forstyrrelser i kjevenes vekst og oppstår over tid gjennom barndom og ungdomstid. Et unntak er plutseliuge skader, for eksempel kjevebrudd, som vil kunne gi et akutt oppstått avvik. Bittanomalier som skyldes skade eller sykdom oppstått i voksen alder, må ta utgangspunkt i behandling av den opprinnelige lidelsen. Først når denne er under kontroll, kan bittkorrigeringer utføres.

Det er mange grunner til at kjevene ikke vokser i samme tempo:

 • Arvelige tilstander.
 • Mange syndromer er forbundet med ulike bittanomalier.
 • Ytre påvirkninger, som kjeveoperasjoner i ung alder, infeksjoner eller strålebehandling
 • Personer med ganespalte vil eksempelvis ofte ha underbitt og en underutviklet overkjeve. Dette skyldes den underliggende defekten i overkjeven, men også fordi arrdrag etter operasjonen kan hemme veksten
 • Vaner (sterkt tungepress mot fortennene, langvarig fingersuging eller bruk av narresmokk, tygging på en penn).
 • Tidlig uttrekking av tenner hos barn, noe som kan gi feil i tannstilling og forstyrre kjevens vekst.

Bittanomalier vil også kunne oppstå som konsekvens av annen sykdom i kjevene. En degenerativ (reduserende) tilstand i kjeveleddene vil f.eks. kunne føre til at underkjeven blir kortere og bittet ikke lenger passer. Marginal periodontitt som er en vanlig betennelsestilstand i tennenes festeapparat, vil føre til at tennene løsner på sikt. Dette kan igjen føre til dentale bittavvik.

Tannregulering er en viktig behandling av flere årsaker

Et herlig smil avhenger ikke av 100 % perfekte tenner, men feil i tannstillingen kan bringe med seg mange problemer. For å redusere muligheten for fremtidige problemer er det derfor avgjørende å få behandlet avviket og dermed:

 • Forbedre tyggefunksjon
 • Redusere tannslitasje
 • Redusere muskelplager, smerter og feilbelastning i kjeveledd.
 • Forebygge periodontitt (alvorlig tannkjøttbetennelse) og karies (hull i tennene).
 • Rette opp feilstillinger av estetiske grunner

Ulike typer bittanomalier der regulering er aktuelt

Enkelte bittavvik bør spesielt behandles. Det gjelder avvik som fører til nedsatt funksjon, økt sykdomsrisiko eller økt behandlingsbehov når behandling ikke utføres. Eksempler på nedsatt funksjon er forringet tygge- eller taleevne.

Et annet eksempel er når pasienter opplever at trangstilling av fortennene blir verre over tid. Det kan føre til at tannpleien vanskeliggjøres, og dermed øker plakkmengden på tannoverflatene. Med økte forekomster av bakterier og plakk øker også risikoen for tannstein, karies og tannkjøttbetennelse. Ved å regulere trangstillingen tilrettelegges det for bedre vedlikehold og gjør det enklere å beholde friske tenner og friskt tannkjøtt i vår lange levetid.

Eksempler på når regulering kan være aktuelt for enkelttenner:

 • Rotasjon – når en tann er rotert ut av plassen dens i tannbuen.
 • Tipping – når en tann er tippet ut av tannbuen.
 • Lukeåpner – når det må skaffes nok plass mellom to tenner for å kunne sette inn et tannimplantat.

Eksempler på når regulering kan være aktuelt for flere tenner:

 • Lukelukking – når tennene står for langt ifra hverandre og luken må reduseres.
 • Trangstilling – når tennene står for trangt.

Trangstilling kan gjøre det vanskelig å holde tennene rene, som gir økt risiko for tannkjøttsykdommer og hull i tennene.

Eksempler på når regulering kan være aktuelt for hele kjeven:

 • Overbitt – når overkjeven biter langt foran underkjeven.
 • Underbitt – når underkjeven biter langt foran overkjeven.
 • Åpent bitt – når fortennene biter ikke sammen eller forbi hverandre.
 • Dypt bitt – når underkjevens fortenner treffer ganen.

Hvordan flyttes tennene under regulering?

Munnhulen består, slik som resten av kroppen, av biologisk vev som er i konstant endring og utvikling. Tenner kan derfor beveges gjennom bein ved at reguleringen skyver eller trekker på dem. Metoden brukes på både barn og voksne. All reguleringsapparatur som festes til tennene, er tekniske hjelpemidler for å få til flyttingen på en kontrollert måte. Utfordringen er å bevege tennene i ønsket retning, og det finnes mange forskjellige metoder og hjelpemidler som tannlegen kan bruke ifm tannregulering.

Prosessen med å flytte tenner

Forskjellige behandlingsmetoder fungerer på ulike måter, men prinsippet er det samme. Det handler om kraft og motkraft. Under behandlingen reguleres tannen langsomt på plass med et vedvarende trykk. En tann vil vanligvis bevege seg omkring en millimeter per måned under en tannreguleringsbehandling, men dette kan variere mye hos ulike pasienter.

Den påførte kraften skyver tannen i en gitt retning, og dette påvirker blodtilførselen i tannens periodontale ligament, dvs. bindevevet som fester tannen til beinet. Endringen resulterer i en biologisk respons på celle- og molekylnivå som fører til remodellering av beinet, dvs. at gammelt beinvev byttes ut med nytt beinvev. Noen celler (osteoblaster) vil produsere bein, og andre (osteoklaster) vil igjen fjerne bein. Denne cellulære responsen gjør det mulig å flytte tenner. Prosessen med å omdanne bein medfører derfor at tannreguleringen tar tid. Å omdanne bein er en sensitiv prosess som tannlegen ønsker å sikre at går i riktig tempo.

Vanligvis brukes krefter på rundt ett gram under tannregulering. Kraften forankres i større tenner eller i faste klosser som limes på tennene. Ulike former for skinner, bånd, fjærer og strikker brukes for å flytte tennene. Ved de jevnlige kontrollene vil tannlegen aktivere den faste apparaturen for å øke presset. Brukes du derimot avtagbare skinner, vil disse byttes med nye. I begge tilfeller kan tennene som skal flyttes føles litt ømme.

Flere typer regulering – synlig vs. usynlig, fast vs. avtagbar

For å oppnå et tilfredsstillende resultat er det viktig at vi ikke bare flytter på tennene, men at vi også påvirker kjevenes vekst for å ”normalisere” forholdet mellom kjevene. Det finnes i hovedsak to typer kjeveortopedisk apparatur (utstyr) for behandling av ulike bittavvik; fastsittende og avtagbar apparatur. Disse kan så inndeles videre i synlig og usynlig regulering. Iblant har vi flere alternativer for samme behandlingsbehov.

 • Faste apparater består av pålimte klosser av keramikk eller metall («brackets») og fastsementerte tynne bånd og strenger som trekkes gjennom klossene. Disse kan festes både foran og bak på tennene.
 • De avtagbare variantene (gom/plate og skinner) kan klipses på tennene, og det er pasienten selv som tar dem inn og ut av munnen.

Nedenfor beskrives de vanligste behandlingsvariantene innenfor tannregulering.

Usynlig og avtagbar – gjennomsiktige skinner

Tannregulering med gjennomsiktige, avtagbare plastskinner (også kalt clear aligners) kan behandle mange av de mest vanlige bittfeilene. Usynlig avtagbar tannregulering er blitt en populær metode for å både bedre tannhelsen og øke selvtillit hos unge og voksne. Spesielt mange voksne kan kvie seg for å sette inn synlig regulering fordi det assosieres med ungdomstid og kan få dem til å virke mindre profesjonelle i yrkeslivet.

En type usynlig regulering er Invisalign® som krever sertifisering av tannlegen som skal bruke den. Ved hjelp av en serie med avtagbare, gjennomsiktige skinner som tilpasses nøyaktig etter formen på tennene dine og de endringene som skal gjøres, flyttes de gradvis. Invisalign® kan benyttes til å korrigere overbitt, skjeve tenner (rotasjoner) og mellomrom, men også til å behandle mer komplekse bitt- og tannstillingsfeil. Les mye mer her om Invisalign®-behandling.

Fordeler

 • Diskret og nesten usynlig.
 • Skinnene kan tas ut og rengjøres.
 • Plast kan gi mindre sår i tannkjøtt enn tradisjonell regulering med metallklosser.
 • Du kan spise hva du vil uten å tenke på å skade skinnene fordi de skal tas ut når du spiser.
 • Lett å holde tennene rene, fordi skinnene fjernes når du pusser tenner.
 • Ingen klosser og strenger som kan løsne.
 • Mindre risiko for tannkjøttbetennelse og karies.

Ulemper

 • Gjennomgående stor innsats kreves, for skinnene må brukes minst 22 timer per døgn. De skal kun tas ut ved tannpleie, spising og drikking (unntatt vann).
 • De kan påvirke talen noe.
 • Kantene på skinnene kan gi sår i munnen.
 • Noen pasienter vil i tillegg til skinnene trenge tannfargede klosser og strikker som gjør reguleringen litt mer synlig.

usynlig tannregulering med skinnebehandling

Alternativ til fast tannregulering for økt komfort er behandling med avtakbare skinner.

Synlig og fast regulering foran på tennene – populært kalt “togskinner”

Metallstreng/-bånd trekkes gjennom metallklosser eller tannfargede porselensklosser som limes fast på utsiden av tennene. Denne typen regulering er gjerne brukt hos barn fordi de lett kan glemme å sette inn en avtagbar regulering etter å ha tatt den ut f.eks. ved et måltid.

Metallklosser er den mest robuste typen tannregulering grunnet materialegenskapene. Denne typen regulering er også mest økonomisk sammenlignet med andre typer fast apparatur.

Hvite/tannfargede klosser er litt større enn metallklosser og de lages i gjennomsiktig glass/porselen. Hvite klosser brukes mye av voksne pasienter fordi de er mindre synlige, og er et mer prisgunstig alternativ enn andre usynlige alternativer. Hvite klosser på fortennene kan kombineres med metallklosser på jekslene for å redusere kostnadene.

Fordeler

 • Apparaturen er solid.
 • Klossene er små.
 • Denne typen regulering er mest prisgunstig.
 • Talen påvirkes i liten grad.
 • Metoden kan behandle de aller fleste bitt- og tannstillingsfeil.

Ulemper

 • Apparaturen er synlig og gir redusert estetikk for pasienter som er opptatt av dette.
 • Metallet kan inneholde spor av nikkel (det utgjør sjeldent et problem selv for personer med nikkelallergi).
 • Klosser og metallstreng kan gi sår i tannkjøtt og kinnslimhinne.
 • Det er fare for tannmisfarging eller whites spots (begynnende hull) hvis du ikke utfører god tannpleie.
 • Du må være forsiktig med hva du spiser og drikker. Det er større risiko for tannkjøttbetennelse siden det er vanskeligere å rengjøre tennene skikkelig.

Synlig og avtagbar regulering – gom/plate

En avtagbar gom/plate brukes til å flytte tenner og kjever til en bedre posisjon ved å bruke mindre krefter enn fast apparatur. En slik regulering består av metalltråder og skruer med ulik utforming (avhengig av ønsket tannforflytning) som forenes av en plate av plast (plastbase). Avtagbare gommer/plater er mest vanlig å bruke i overkjeven, men de kan også benyttes i underkjeven. De finnes i både enkle og kompliserte varianter.

Det går an å forebygge tann- og kjevestillingsfeil. Hos barn begynner derfor behandlingen ofte når de ennå har både melke- og permanente tenner. Poenget er å hindre senere og større inngrep. Behandlingen med gom/plate benyttes også for å utvide kjevene slik at behovet for tanntrekking reduseres.

En annen viktig bruk av gom/plate er etter avsluttet tannreguleringsbehandling for å stabilisere det endelige resultatet og hindre uønskede tannforflytninger.

I noen tilfeller brukes avtagbar apparatur til å korrigere små avvik hos voksne.

Fordeler

 • Gom/plate kan tas ut og rengjøres.
 • Du får mindre sår i tannkjøtt og kinn sammenlignet med klosser og metallstreng.
 • Du kan spise hva du vil fordi apparaturen tas ut når du spiser.
 • Det er lett å holde tennene rene fordi gommen/platen fjernes når du pusser tenner.
 • Du kan ofte velge farger og glitter på plastbasen.

Ulemper

 • Du må være høyt motivert fordi du må bruke gommen/platen 14 – 22 timer per døgn.
 • Den egner seg ikke til å behandle alle bitt- og tannstillingsfeil.
 • Talen kan bli noe påvirket.
 • Avtagbar apparatur må medbringes til hver kontroll hos tannlegen, slik at den kan justeres etter behov.

Jente med avtakbar apparatur (tannregulering).

Jente ses her med avtagbar apparatur.

Usynlig og fast regulering bak på tennene – populært kalt “togskinner”

Streng/bånd med klosser i metall limes på baksiden av tennene. Ved tradisjonell regulering på fremsiden av tennene brukes standardiserte fester som er like for alle. Dette er ikke mulig på baksiden av tennene fordi de har mer komplisert form, mindre overflate, og klossene krever bedre feste enn regulering på forsiden. Regulering på baksiden av tennene er derfor en svært krevende kjeveortopedisk behandling.

Metoden bruker topp moderne datastøttet teknologi og materialer. Tennene skannes og det lages en digital 3D-modell som brukes videre til å lage apparaturet spesielt tilpasset etter formen på hver av tennene dine. Metalltrådene bøyes med hjelp av en robot som gjør det mulig å oppnå et presist og forutsigbart resultat.

Fordeler

 • Denne typen regulering er usynlig i overkjeven og omtrent usynlig i underkjeven.
 • Forbedringer i tannstilling synes raskt fordi apparaturen ikke skjuler tennene.
 • Det er ikke fare for misfarging eller white spots rundt klossene.
 • Det er mindre risiko for karies enn med regulering på forsiden av tennene.
 • Det er ingen økt risiko for skade ved trening, sport eller traume.

Ulemper

 • De fleste trenger tid til å bli vant til apparaturen (ca 2-3 uker).
 • Den kan påvirke talen noe.’
 • Det er vanskeligere å holde rent rundt apparaturen, og det er nødvendig med god tannpleie.
 • Det er en kostbar behandlingsmetode.

tannregulering innside incognito

Et alternativ til tradisjonell tannregulering er innsidebehandling, som ikke synes.

Hvem passer regulering for?

Tannregulering er den vanligste behandlingsformen for bittanomalier i Norge, og du kan velge mellom flere ulike typer regulering. Behandlingsvalg avhenger til dels av reguleringsbehov og dels av pasientens alder.

Tannregulering for barn

Omtrent 30 % av et barnekull i Norge antas ha behov for behandling for større eller mindre avvik i bittet.

Riktig kjeve- og tannstilling sikrer god tannhelse videre i livet. Det kan være gunstig å starte med tannregulering allerede før barnet er helt utvokst. Barnets vekst kan i noen tilfeller utnyttes positivt og gjøre behandlingen enklere. Oftest er det slik at jo tidligere behandlingen settes i gang, jo mindre blir inngrepet. Behandlingstiden med fast tannregulering i det permanente tannsettet blir kortere eller kanskje helt unødvendig, og gom-/platebehandling gir ikke økt risiko for karies. Grunnen til at det i hovedsak brukes fast regulering på barn er at de lett glemmer å bruke en avtagbar skinne så mye som den må sitte i munnen.

Tannregulering for voksne

Det er ingen øvre aldersgrense for tannregulering fordi tenner kan beveges hele livet.

Voksne kan ha behov for å rette opp tennene av flere årsaker. Det kan være ønske om å behandle bittavvik som du aldri fikk behandlet som barn eller problemer som har oppstått med alder. Noen pasienter ønsker behandling av kosmetiske grunner og føler at dette vil føre til økt selvtillit.

Det kan være en stor fordel å bruke samme tannlege over flere år fordi tannlegen kan følge med på problemer som oppstår over tid, f.eks. tanntap, økt trangstilling eller slitasje. Disse tilstandene kan som regel behandles for å forbedre både tyggefunksjon og estetikk.

Felles for mange voksne mennesker som har vurdert korrigerende tannbehandling, er at de utsetter behandlingen for lenge. Grunnen kan være at de tror det eneste behandlingsalternativet er fast regulering med synlige metallklosser på fremsiden av tennene. Det mange ikke vet, er at det finnes flere typer usynlig tannregulering.

Usynlig regulering på baksiden av tennene eller avtagbare, gjennomsiktige skinner gjør tannregulering for voksne mye enklere og mer diskret enn før.

Som regel må voksne betale selv for all slik tannbehandling. Det finnes likevel unntak hvor Helfo dekker en del av behandlingen.

Generelt om behandlingstid ved regulering

Tiden det tar å oppnå et godt resultat vil variere. Behandlingstiden vil være avhengig av bittavvikets alvorlighet, type regulering og beinvevets reaksjon på behandlingen. En annen avgjørende faktor er hvor godt pasienten selv følger opp når det brukes et avtagbart produkt. Det er viktig å forstå at avtagbar apparatur virker kun når den brukes.

Små bittfeil kan behandles på 6 uker. Større behandlinger kan kreve opptil et halvt år til ett år. Omfattende behandlinger kan vare 1,5 år eller lenger.

Egeninnsats og motivasjon – hva kan du gjøre selv for å påvirke behandlingen?

Her får du 8 tips for å lykkes med tannreguleringen:

 • Vær tydelig overfor tannlegen på hvilke forandringer du ønsker.
 • Spør tannlegen slik at du får informasjon om hva du kan forvente av resultater.
 • Vær forberedt på at du mest sannsynlig blir øm i tennene de første dagene.
 • Bruk avtagbar tannregulering i henhold til instruks fra tannlegen.
 • Rengjør tannreguleringen i henhold til instruks fra tannlegen.
 • Vær ekstra nøye med kostholdet. Unngå sukkerholdig mat og småspising.
 • Vær ekstra nøye med tannpleien.
 • Hold motivasjonen oppe underveis! Ta før-, underveis- og etterbilder.

Instruks i renhold etter tannregulering.

Renhold og god munnhygiene er viktig før, under og etter tannregulering.

Hva skjer etter at reguleringen er på plass?

Det er ingen smerter forbundet med å lime på regulering, så dette trenger du ikke å være bekymret for. Du kan imidlertid oppleve at tennene føles ømme den første uken.

Av og til er det nødvendig å trekke noen tenner for å få et best mulig resultat. Om du må fjerne tenner, vil kjeveortopeden kunne fortelle deg det på første konsultasjon. I så fall får du bedøvelse og skal derfor ikke kjenne noe ubehag.

Tilvenningstid

Det vil ta ca. 1 uke å venne seg til å ha regulering på tennene.

Ømme tenner

Tennene vil begynne å flytte på seg noen timer etter første montering av regulering, bruk av nye skinner eller ved stramming av bue/streng hver 4. – 6. uke. Da er det å forvente at tennene verker og er ømme når du tygger på noe. Hvor ubehagelig det er og hvor lenge det varer, varierer fra person til person. Det er vanlig å ha ømme tenner i 2-6 dager, men ubehaget vil avta etter hvert.

I løpet av behandlingens gang kan det også skje at en tann plutselig blir øm og vond. Tennene kan i tillegg etter en tid bli litt bevegelige, hvilket er helt normalt. Dette betyr ikke at noe er galt, og tilstanden går over av seg selv.

Spising av mat

Når tennene føles ømme, bør du spise myk mat som f.eks grøt, suppe, potetmos, nudler eller yoghurt. Hvis du får så mye ubehag at du ikke får sove eller orker å gå på skole/jobb, kan du prøve reseptfrie smertestillende tabletter.

Gnagsår i kinnslimhinnen

I den første perioden kan de nylig påsatte reguleringsklossene gnage på kinnslimhinnen. Da lindrer det å bruke myk voks som du kan trykke ned på de skarpe kantene. Denne voksen kjøpes på alle apotek og kan gjenbrukes flere ganger.

Etter hvert vil slimhinnene i munnen heldigvis bli tykkere, og på den måten tilpasser kroppen seg til reguleringen. Ha alltid voks med deg, særlig på ferie/reise, og bruk det etter behov. Voksen faller av ved spising eller tannpuss, men er ikke farlig å svelge. Har du glemt voksen hjemme eller har gått tom, kan sukkerfri tyggegummi uten sterk smak, hjelpe som en «nødløsning».

Stramming av lepper

Er du ofte plaget med sår på innsiden av leppene pga reguleringen, kan det være fordi du strammer leppene rundt reguleringen eller stadig forsøker å skjule reguleringen når du smiler. Pass på å slappe av i leppemuskulaturen så mye du kan.

Tannbyll

Når matrester og plakk blir liggende på tannkjøttkanten over tid, vil bakterier kunne føre til en infeksjon med hevelse, blødning og smerter. Noen ganger kan dette gi tannbyll, med puss og kraftigere smerter. Grundig rengjøring av tenner og tannkjøtt med tannbørste/solobørste vil forebygge mot infeksjoner.

Trangstilling kan gjøre det vanskelig å holde tennene rene, som gir økt risiko for tannkjøttsykdommer og hull i tennene.

Stabilisering etter behandling (retensjonsfasen)

Kroppen er i endring hele livet, inkludert tennenes plassering. Tannstillingen endrer seg også for dem som aldri har hatt tannregulering. Retensjonsfasen er helt sentral for å stabilisere tennene og hindre tilbakefall, slik at det oppnådde behandlingsresultatet varer i lang tid etter avsluttet behandling.

Retensjonsfasen er den viktigste delen av behandlingen, fordi støttevevet rundt tennene trenger tid til å omdannes og tilpasse seg til det nye bittet. Det kan være stor individuell variasjon på når kjevens vekst avsluttes, faktisk opptil flere tiår etter avsluttet behandling. Derfor bør det benyttes avtagbar gom/plate (om natten) og streng som limes skjult på baksiden av tennene for å stabilisere dem.

Tennenes posisjon på kjevekammen er også et resultat av trykket fra kinnene og leppene (trykk innover), tungen (trykk utover) og kjevenes vekstmønster. Et stabilt resultat etter regulering avhenger bl.a. av at påvirkningen fra disse strukturene ikke blir for sterk i uønsket retning.

Det er derfor viktig med regelmessige kontroller etter avsluttet behandling. Tannlegen påser at tennene står fast på sin nye plass og at munnhygienen er tilfredsstillende. Kjeveortopedisk apparatur gjør det vanskelig å holde tennene helt rene, og dette kan gi økt risiko for karies og tannkjøttbetennelse.

Hvor lenge retensjonsfasen må vare er individuelt og tilpasses hver enkelt pasient avhengig av hvordan utgangspunktet var før behandlingsstart. Grunnprinsippet er at så lenge du ønsker å være helt sikkert på at tennene ikke flytter seg etter avsluttet behandling, bør strengene på baksiden av tennene beholdes lengst mulig. Det samme gjelder for nattbruk av gom/plate i overkjeven. Forutsetningen for dette er selvsagt at tennene ikke tar skade av dette. Det innebærer at pasienten har så god munnhygiene at verken karies eller tannkjøttsykdommer oppstår i relasjon til de pålimte strengene. Det finnes spesielle børster og utstyr som kan brukes.

Hva koster tannregulering?

Prisen avhenger av hvilken behandling du trenger. Noen pasienter, også voksne, har krav på økonomisk støtte. Våre behandlere passer på at du får den refusjonen du har krav på.

Kan du få offentlig støtte?

Folketrygden (Helfo) gir støtte til kjeveortopedisk behandling etter fastlagte kriterier. Det er et gradert refusjonssystem. Pasienter som har størst behov, får mest refusjon, mens de med mindre behandlingsbehov får mindre. De mest alvorlige avvikene, som f.eks. leppe-kjeve-ganespalting, utløser 100 % refusjon. Andre alvorlige bittfeil gir 75 % refusjon, mens de minst alvorlige bittfeilene gir 40 % refusjon.

De fleste som trenger tannregulering, har et bittavvik med trangstilling av tenner som gir 40 % refusjon. Refusjonsbeløpet er knyttet opp til takster fastlagt av Helse- og omsorgsdepartementet. Tannleger kan ha høyere priser enn dette, men refusjon vil ikke gis på beløp som er høyere enn de fastlagte takstene.

Hvis flere barn i samme familie har behov for kjeveortopedisk behandling, vil det gis søskenmoderasjon fra barn nummer to.

For voksne gis det refusjon for enkelte tilstander. Les mer dette om Helsenorge.

Orbdent Oslo er en del av Orbdent AS

Orbdent.no er en del av konsernet Orbdent AS som utvikler flere klinikker i Oslo, herunder blant annet Oslo Tannlegesenter og Torshov Tannlegesenter.

Bestill reguleringskonsultasjon

1Velg behandler (valgfritt)

Velg ønsket behandler i listen
Listen viser alle behandlere som utfører den valgte behandlingen.

2Velg dato og tidspunkt

Finner du ikke et passende tidspunkt, kan vi alltid hjelpe dersom du ringer oss på 22 42 04 16. Vi har også drop-in.

3Bekreft ditt valg

Behandling
Behandler
Dato
Tidspunkt
Gyldig kampanjekode
Kampanjekoden du har angitt er ikke kjent for oss.
Kampanjekoden kan ikke kombineres med andre rabatter eller tilbud på klinikken.
Velg metode for registrering
VippsLogg inn med VippsDu blir ikke belastet pengerBank ID mobilBankID med kodebrikkeMed koder fra banken dinBank ID mobilBankID på mobilMed sikker legitimasjon på mobil
Bank ID mobilManuell registreringFyll inn skjema
Fødselsnummer
Fødselsnummer mangler eller er ikke korrekt fyllt ut
Telefonnummer
Telefonnummer mangler eller er ikke korrekt fyllt ut (husk landskode f.e.k.s +47)
E-post
Du må godkjenne vilkåren
Fortsett
Bekreft din bestilling ved å fylle i koden du har mottatt på SMS
Gyldig SMS-kode mangler (4 siffer)
Din SMS-kode er ugyldig/ikke lenger gyldig
Registrer bestilling
Forfatter

Publisert
Unntaksfeil i serverscript. Vennligst last inn siden på nytt!
Du har ingen internettforbindelse. Logg deg inn på nett og last inn siden på nytt!
Et unntaksfeil har intruffet. Vennligst last inn siden på nytt!