Tannlege sentralt i OsloFinn oss her
Sentralt i Oslo SentrumØvre Slottsgate 18-20
0157 Oslo
Veibeskrivelse finner du herKart på Google Maps
Enkelt å kontakte ossAkutt tlf: 40 54 40 57
Tlf: 22 42 04 16
E-post: oslo@orbdent.comÅpningstiderMan til tors 08 – 20
Fredager 08 – 18
Online timebestillingBestill dine timer direkte i vår online timebooking på under 10 sekunder!
Finn ledige timer her
Populære søk...............
Tannbleking inkl. undersøkelse (kampanje)
Tannbleking inkl. undersøkelse (kampanje)
90 min
kr2.990 (kr 5.100)
Komplett undersøkelse Basis
Komplett undersøkelse Basis
50 min
kr1.090 (kr 1.490)
Akutt undersøkelse
Akutt undersøkelse
ca 40 min
kr 790
Tannspa – Rent & pent smil
Tannspa – Rent & pent smil
40 min
kr990 (kr 1.089)
Helfo-refusjon

Helfo-refusjon kan være en viktig støtte når du har behov for tannbehandling.

Helfo-refusjon av tannlegeutgifter kan ha stor økonomisk betydning for pasientene våre. Derfor er Orbdents tannbehandlere meget behjelpelige med å vurdere om slik støtte er berettiget. På denne siden kan du lese mer om Helfos refusjonsordning.

Direkteoppgjør med Helfo

Ved tanntilstander med rett til støtte fra Helfo har tannlegene avtale om direkteoppgjør. Dette betyr at du som pasient kun betaler din egenandel hos oss. Vi tar oss dessuten av søknadsprosessen og papirarbeidet slik at du slipper dette.

Vi tilbyr også å hjelpe våre pasienter hvis de ønsker å søke støtte fra NAV eller delbetale sin behandling.

Viktig informasjon

Lov om støtte i forbindelse med tannbehandling er gjenstand for endringer på lik linje som alle andre lover. Vi kan derfor ikke garantere at nedenstående tekst til enhver tid er i samsvar med gjeldende regelverk. Det henvises derfor til side om slik støtte hos lovdata.

Vi understreker at nedenstående tekst ikke dekker alle detaljer i lovverket, men er tenkt som en overordnet veiledning/informasjon om støtte som kan søkes om fra det offentlige, via Helfo.

Tannlegetjenester for 21- og 22-åringer i Oslo kommune

Oslo kommune dekker 50 % av kostnadene til privat tannbehandling for 21- og 22-åringer som har midlertidig bostedsadresse eller er folkeregistrert i Oslo kommune. Du kan selv velge privatpraktiserende tannlege i Oslo. Les mer om refusjonsordningen for tannlegetjenester for 21- og 22-åringer.

Generelle bestemmelser knyttet til stønadsberettigelse

I følge Folketrygdlovens $5-6 vil det kunne ytes stønad for å dekke utgifter i forbindelse med undersøkelse og behandling som utføres av tannlege eller tannpleier i følgende situasjoner/tilstander/tilfeller:

 • Medisinsk tilstand som ansees som sjelden.
 • Tilstander tilknyttet leppe, kjeve og ganespalte.
 • Ved svulst i munnhule, i tilgrensende eller i hoderegionen for øvrig.
 • Dersom det er behov for infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander.
 • Sykdom og/eller anomalier i kjeve eller munn.
 • Ved periodontitt.
 • Ved forstyrrelser av tannutvikling.
 • Ved bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi).
 • Ved et patologisk tap av tannsubstans som skjer ved attrisjon eller erosjon.
 • Hyposalivasjon (munntørrhet).
 • Når det inntreffer allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer.
 • Tannskade som oppstår i forbindelse med godkjent yrkesskade.
 • Tannskade som oppstår som følge av ulykke og som ikke er relatert til yrkesskade.
 • Ved sterkt nedsatt evne til egenomsorg. Gjelder for personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne.
 • Ved tanntap, helt eller delvis, uten egne tenner i underkjeve.

Stønadsberettigelse forutsetter at du er medlem av folketrygden, jr. folketrygdloven $5-2.

Det hviler et spesielt ansvar på tannlege/tannpleier

Tannbehandler må gjøre faglige vurderinger som skal ligge til grunn for eventuell stønad. Det er derfor nødvendig med en grundig tannlegeundersøkelse for å gjøre en vurdering i forhold til folketrygdloven $ 5-6 eller $ 5-6a. Behandleren skal også vurdere om behandling kan gjøres innenfor rammen av forsvarlig og nødvendig oppfølging/tannbehandling av pasienten.

Tannbehandleren skal kunne dokumentere alle vurderingene som er gjort i forbindelse med anbefalt tannbehandling, og pasientjournalen skal inneholde all relevant og nødvendig informasjon, jf. helsepersonelloven med forskrifter.

Helfo-refusjon | Orbdent Oslo

Foto: Shutterstock

Kompetansekrav til tannlege og tannpleier

Pasienter som er stønadsberettiget mottar kun slik støtte når behandling er utført hos tannlege eller tannpleier som innehar rett til å utøve tannbehandling. Dette er i henhold til lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v., herunder også tannlege eller tannpleier fra andre EØS-land/stater som yter midlertidige tjenester i Norge, jf. forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land og Sveits.

Henvisninger og kompetanse tilknyttet kjeveortopedi

Kostnader i forbindelse med kjeve- og ansiktsradiologiske undersøkelser ved bruk av CT/MR dekkes når undersøkelser er gjennomført av en spesialist innen kjeve- og ansiktsradiologi.

Utgifter relatert til implantatforankret tannprotetisk behandling dekkes dersom den kirurgiske innsettingen av odontologisk tannimplantat er gjennomført av en spesialist innen maxillofacial kirurgi, eventuelt en spesialist innen periodonti.

Dertil tilkommer det at protetisk del av behandling skal være utført av spesialist innen protetikk eller av tannlege med nødvendig, dokumenterbar, kompetanse godkjent av Helsedirektoratet. Behandlingsoppgaver som avkrever særskilt kompetanse/spesialistkompetanse godkjent av direktoratet, kan ikke delegeres til annet helsepersonell når det kreves refusjon i medhold av denne bestemmelsen.

Helfo-refusjon etter mislykket behandling

Tannbehandler har ansvar for all behandling og tannteknisk arbeid det kreves støtte for.

Dersom behandling ansees som mislykket og dette kan føres tilbake til behandler, vil ny behandling ikke ha berettigelse for Helfo-refusjon. Dersom nytt behandlingsbehov ikke kan føres tilbake til den som utførte behandlingen, skal ett av vilkårene i $ 1 i gjeldende lov i Folketrygdloven om tannbehandling være oppfylt. Dette kreves for at tannbehandlingen skal utløse Helfo-refusjon. Vilkår må være oppfylt på tidspunktet der ny behandling gjennomføres.

Krav om Helfo-refusjon

Krav om Helfo-refusjon skal fremsettes i henhold til gjeldende regler og takster som gjelder på tidspunktet behandlingen utføres. Dersom behandlingen er påbegynt, kan denne sluttføres selv om regelverket er endret underveis mens behandling utføres. Planlagt behandling vil ikke anses som påbegynt behandling.

Har du spørsmål om Helfo-refusjon?

Ring oss på 22 42 04 16 eller still ditt spørsmål ved å benytte kontaktskjemaet nederst på forsiden. Du kan også sende dine spørsmål til oss på epost til oslo@orbent.com.

Orbdent Oslo er en del av Orbdent AS

Orbdent.no er en del av konsernet Orbdent AS som utvikler flere klinikker i Oslo, herunder blant annet Oslo Tannlegesenter og Torshov Tannlegesenter.

Forfatter

Publisert
Unntaksfeil i serverscript. Vennligst last inn siden på nytt!
Du har ingen internettforbindelse. Logg deg inn på nett og last inn siden på nytt!
Et unntaksfeil har intruffet. Vennligst last inn siden på nytt!